CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet som på samlebånd.

CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet som på samlebånd.

Båndskæreborde. CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet som på samlebånd.

Båndskæreborde kan benyttes overalt, hvor der kræves meget lav afskæring på grund af vanskelige betingelser (lejesæd, tilgroning) eller lavtvoksende stråafgrøder med lav frugtsætning.

CONVIO FLEX med fleksibel knivbjælke er udviklet til universel brug i alle afgrøder, som fx korn, raps, soja, ærter, græs osv. CONVIO (med fast knivbjælke) er især egnet til korn.

Båndskæreborde til større kapacitet.

Den konstante materialestrøm i skærebordet forsyner mejetærskeren jævnt med en stor mængde høstmateriale.

På CONVIO skærebordene har føreren adgang til diverse assistentsystemer, der betjenes fra kabinen, som fx den automatiske regulering af vindetrækkraften, AUTOMATIC BELT SPEED og AUTO FLEX, der automatisk sørger for, at skærebordet er indstillet optimalt.

CONVIO.

Innovativ vinde til maksimal kapacitet.

Vinden med den innovative, indstillelige kurvebane betyder, at fjedertænderne kan opsamle materialet, før det afskæres, så spildet ved frontudstyret kan minimeres, særligt i lejesæd. Specielt i korte afgrøder sørger fjedertænderne for, at materialet føres optimalt til skærebordet.

Automatisk regulering af vindetrækkraften.

Det hydrauliske vindetræk giver mulighed for, at vindens trækkraft automatisk kan tilpasse sig til vanskelige høstforhold – som for eksempel liggende afgrøder. Der er en automatisk højdeføring, der retter sig efter de indstillede værdier for tryk og sensitivitet og således forhindrer, at fjedertænderne går ned i jorden.

AUTOMATIC BELT SPEED til båndene.

Førerassistentsystemet AUTOMATIC BELT SPEED tilpasser fuldautomatisk og kontinuerligt båndhastighederne til høsthastigheden – under alle afgrødebetingelser.

CONVIO138012301080930770
Effektiv skærebreddemm137901226010740922769
Vertikal fleksibilitet knivbjælke
Opadmm
Nedadmm
Bånddybde sidebåndmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Bunddybdemm13291329132913291329
Rapsudstyr

Skærebordsautomatik

○ Ekstraudstyr – Kan ikke leveres

CONVIO FLEX.

ACTIVE FLOAT til knivbjælken.

Med aflastningssystemet ACTIVE FLOAT kan knivbjælkens tryk mod marken tilpasses til høstbetingelserne fra kabinen under kørslen.

Stor aflastning for føreren.

Den intelligente marktilpasning ACTIVE FLOAT i CONVIO FLEX gør det muligt at skifte fra fast til fleksibel og tilbage igen med et tryk på en knap.

Maksimal fleksibilitet 
til alle markkonturer.

CONVIO FLEX kan køres i fire forskellige modes:

  1. Korn: Fast knivgang
  2. Lejesæd: Skift fra fast til fleksibel ved tryk på en knap
  3. Manuel flex: Til afgrøder som soja, ærter og græs, der ligger tæt på jorden
  4. AUTO FLEX: Automatisk den lavest mulige afskæring

I AUTO FLEX mode tilpasses frontudstyrshøjden automatisk: Ved denne funktion registrerer CONVIO FLEX automatisk og kontinuerligt, om knivbjælken kan sænkes yderligere, så der altid opnås den lavest mulige afskæringshøjde.

CONVIO FLEXFLEX 1380FLEX 1230FLEX 1080FLEX 930FLEX 770
Effektiv skærebreddemm137901226010740922769
Vertikal fleksibilitet knivbjælke
Opadmm9090909090
Nedadmm135135135135135
Bånddybde sidebåndmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Bunddybdemm13291329132913291329
Rapsudstyr
Skærebordsautomatik

○ Ekstraudstyr – Kan ikke leveres