SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®. Metode.

SHREDLAGE® er en metode til forarbejdning af ensilagemajs, der i vid udstrækning allerede praktiseres i USA. Majsen snittes med lange snitlængder på 26 til 30 millimeter. Det afgørende er den efterfølgende forarbejdning med SHREDLAGE® CORN CRACKER teknologien. CORN CRACKER valserne har en modsatrettet spiralnot, der findeler kolbestykkerne fuldstændigt og knuser kernerne, så de opløses helt. Desuden rives stængelmaterialet også effektivt itu i længderetningen, og den særlige valsestruktur skræller barken af. Den specielle forarbejning opnås kun med originale SHREDLAGE® corn-cracker-valser. CLAAS har fået licens på den patentbeskyttede teknologi, der er kendt i hele verden under mærket SHREDLAGE®. Ligesom de velkendte valser med savtakket profil produceres SHREDLAGE® corn-cracker-valserne af CLAAS Industrietechnik i Paderborn.

Den intensive forarbejdning af materialet gør materialets overflade meget større, så den bakterielle fermentering ved ensileringen og frem for alt ved fordøjelsen i koens mave forbedres markant.

Forsøg, der i 2012 blev gennemført på universitetet i Wisconsin, USA, viser, at SHREDLAGE® forbedrer majsensilagens strukturvirkning i maven markant, samtidig med at stivelsen, der findes i alle plantedelene, bliver mere tilgængelig. Dermed steg de undersøgte besætningers daglige mælkeydelse med op til 2 liter pr. ko. Desuden havde ensilagens mavevenlige struktur en positiv effekt på besætningens sundhed.

Ud over den øgede mælkeydelse og den forbedrede dyresundhed giver SHREDLAGE® mælkeproducenterne yderligere fordele. Den optimale forarbejdning af stivelsen betyder nemlig, at mængden af kraftfoder kan reduceres, samtidig med at mælkeydelsen stiger. Tilsætningen af strukturrige komponenter som halm kan reduceres eller endda udelades helt, hvilket udgør et potentiale for yderligere besparelser.

Opfinderne.

Opfinderne af SHREDLAGE® forarbejdningsmetoden er Ross Dale og Roger Olsen. De arbejder begge som foderkonsulenter for malkekvægsbedrifter i USA.

I kraft af deres arbejde konstaterede de allerede for nogle år siden fordelene ved majsensilage med længere snitlængder og iturevne planter. Tidligere var forderrådgiverne i flere år fortalere for korte snitlængder, velvidende at kortere snitlængder ikke lever optimalt op til de fysiologiske krav, som kvægets mave stiller. Dannelsen af foderbollen besværliggøres, hvilket reducerer aktiviteten i maven. Derfor skal andelen af majsensilage i foderet begrænses.

I 2008 udviklede Roger Olsen i samarbejde med sin far og Ross Dale den første prototype på en ny SHREDLAGE® CORN CRACKER. Dermed blev målet om intensiv forarbejdning af planter og kerner ved meget lange snitlængder nået. Inden for kort tid blev der bygget et funktionsdygtigt eksemplar, der blev fulgt op af fem forskellige modeller til praktiske forsøg. Til sidst valgte Dale og Olsen den mest effektive CORN CRACKER og udstyrede 25 CLAAS JAGUAR finsnittere med den. Det var starten på en succeshistorie.

SHREDLAGE® kommer til Europa.

Roger Olsen og Ross Dale vil arbejde sammen med CLAAS omkring lanceringen i Europa og videreudviklingen af produktet. Derfor vil de også være til stede ved forskellige arrangementer.