TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC bælteundervogne.

Baggrundsinformationer, tests og erfaringer.


Erfaring fra praksis.

På en solid basis.

"Grundlaget for en god høst er en sund og frugtbar jord. Alle dyrkningsmæssige og landbrugstekniske foranstaltninger er forgæves, hvis jorden ikke er i orden. I den praktiske dagligdag skal de korte tidsrammer til jordbearbejdningen, såningen og høsten rammes – og naturligvis med den størst mulige effektivitet.

Vores jord – en knap ressource.

Jorden er landbrugets vigtigste produktionsbasis. Den kan ikke formeres. Derfor er det nødvendigt at øge udbyttet på de eksisterende arealer, så verdens øgede befolkning kan brødfødes. Det sværeste er at forene effektivitet og bæredygtighed. Bedrifterne bliver større, og tidsrummet til bearbejdning af jorden og høst af markerne bliver kortere og kortere. Samtidig bliver maskinerne større og mere effektive og dermed også tungere. Resultatet af det er sammentrykning af jorden.

Jorden er vores arbejdsplads.

Sammentrykning af jorden på grund af traktorer og høstmaskiner reducerer hulrummene i jorden.

Konsekvenserne er mangel på ilt, risiko for ophobninger af vand og mindre liv i jorden. De efterfølgende afgrøder udvikler sig langsommere, giver dermed lavere udbytte og får dårligere rodvækst. Skader, der kommer fra blot en enkelt høst, varer i årevis. Naturligvis er de ikke uigenkaldelige. Dyb bearbejdning, mellemafgrøder eller tilsætning af kalk genopretter på langt sigt markens oprindelige ydeevne. Men alle disse tiltag koster penge. Ville det ikke være meget lettere at undgå skaderne? Hos CLAAS har vi helt fra starten af udviklingen af vores maskiner fokus på at minimere ulemperne for jordbunden. Vi har sat os som mål at bevare og beskytte alle landmænds mest værdifulde ressource. For vi har også mottoet: Jorden er vores arbejdsplads.

TERRA TRAC på LEXION

TERRA TRAC bælteundervognen har i mere end 20 år vist sit værd på mejetærskeren i praksis, og den videreudvikles løbende, så den kan opfylde vores kunders høje krav. I dag er ca. en tredjedel af alle LEXION og halvdelen af LEXION hybridmaskinerne udstyret med TERRA TRAC.

TERRA TRAC på JAGUAR

Ud over de kendte fordele ved TERRA TRAC bælteundervogne som skånsom behandling af jordbunden og trækkraft præsenterer CLAAS som den første producent af finsnittere en fabriksmonteret optimal løsning til skånsom behandling af marken og græsbunden: Den nyudviklede JAGUAR TERRA TRAC med foragerudstyr.

TERRA TRAC på AXION

Med AXION 900 TERRA TRAC præsenterer CLAAS den første fuldt affjedrede traktor med gummibælter. Den afgørende nyskabelse er integrationen af den affjedrede TERRA TRAC undervogn. Undervognen er baseret på teknologien fra mejetærskeren, men er tilpasset specifikt til traktoren.